Google Mail si již brzo poradí lépe s přívalem pošty

Začátkem června 2013 bude aktualizován GMail a podstatné změny na svém účtu zaznamenají miliony jeho uživatelů. Google slibuje nové funkce pro automatické třídění došlých zpráv, které především usnadní orientaci v došlé poště a eliminaci obtěžujícího spamu. Nové automatické třídění zpráv má došlou poštu automaticky rozdělit do zvláštních záložek.

Tyto nové záložky budou označeny Primary, Social, Promotions, Updates a Forums.

  • Záložka Primary je pro hlavní korespondenci – maily od přátel, rodiny nebo od spolupracovníků.
  • Záložka Social bude automaticky přijímat zprávy přicházející ze sociálních sítí, jako je Google+, Twitter a především Facebook
  • Záložka Updates bude určena pro opakující se zprávy jako jsou třeba výpisy z účtů, zprávy z mailing listů aj.
  • Záložka Forums bude určena pro zprávy z diskusní fór.
  • Záložka Promotions pomůže při potírání spamu. Zde se budou shromažďovat reklamní zprávy a nabídky, které ještě nebudou ještě rovnou začleněny mezi spam. Právě vytřídění méně důležitý (reklamních) zpráv do samostatné záložky Promotions zpořehlední práci s poštou.

Uvedený update GMailu tuto službu posune o krok dále, a to i ve směru boje proti tak nenáviděnému spamu. Jsou ovšem i kritické hlasy, které tvrdí, že Google mohl zajít ještě dál.Kritici ovšem uvádějí, že na to, jak dlouho se služba GMail vyvíjí, jsou vylepšení jen mírná – místo evoluce čekáme stále na revoluci.

Nová podoba Gmailu bude v první fázi spuštěna na www-rozhraní, v další fázi budou publikovány verze pro Apple iOS a pro Android; tyto verze se údajně již připravují.